WAT WE DOEN
ACHTERGROND
PORTFOLIO
CONTACT

 

Horlings Metaalbewerking

portfolio

Hieronder vindt u een aantal projecten die door Horlings Project- en Adviesbureau de afgelopen jaren met succes zijn gerealiseerd.

KVO De Wieken / MKB-Nederland
Horlings Project- en Advies begeleidde het proces naar de ontwikkeling van ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ voor het bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef- gemeente Amersfoort- in de rol van projectsecretaris. Het keurmerk is onlangs toegekend.

ROC ASA / NUON
Nuon heeft het project Step2Work als mvo-project opgezet. Horlings Project & Advies heeft  de coördinatie en volledige verzorging van de bijbehorende opleidingen op locatie bij EMMtec te Emmen op zich genomen. Het betreft tweedekansonderwijs gericht op beroepskwalificering op MBO-niveau 2. Daarbij zijn ook de praktijkopleiders begeleid en gecoacht om de deelnemers volledige vakinhoudelijke support te kunnen bieden.

Een groep deelnemers is opgeleid voor de kwalificaties:
Gastheer / gastvrouw - sector:  Horeca
Logistiek medewerker - sector:  Transport en logistiek
Monteur mechatronica - sector:  Metalektro
Alle deelnemers waren na een éénjarig opleidingstraject gediplomeerd.

CvE (College van Examens)
Hans Horlings is voorzitter van twee vakgroepen vmbo-beroepsgericht. De taakstelling is met name gericht op het controleren van de jaarlijkse beroepsgerichte examenontwerpen van het Cito. Daarnaast worden jaarlijks de normeringen van deze examens vastgesteld.

ThiemeMeulenhoff Amersfoort
Horlings Project & Advies heeft voor ThiemeMeulenhoff een netwerk van deskundigen gevormd voor de actualisering van lesstof voor de werktuigbouwkundige- en metaal vakken MBO niveau 4. Met behulp van dit netwerk zijn zeven expertgroepen samengesteld,  gebaseerd op zeven vakdisciplines. De deskundigen zijn gerekruteerd vanuit de FME- en Metaaluniebranches en vanuit het eigen bedrijvennetwerk.

ENb / Bouwend Nederland / ROC ASA SBBO Leusden
De opleidingsfondsen van de energiesector ENb en van Bouwend Nederland gaven opdracht aan  ROC ASA om opleidingen te ontwikkelen voor de infratechniek, specifiek gericht op warmte distributie. Horlings Project & Advies stelde hiervoor een projectplan op. Op basis hiervan zijn de volgende opleidingen ontwikkeld:

  1. Monteur Warmte distributie (niveau 2)
  2. Eerste Monteur Warmte distributie (niveau 3)

Hierin zijn door Horlings Project- en Advies de volgende deelprojecten gerealiseerd:

  1. Analyse van het kwalificatiedossier om een opleidingscurriculum te ontwikkelen.
  2. Samen met bedrijfsdeskundigen benoemen en vaststellen van specifieke leerinhoud.
  3. Het ontwikkelen van lesmateriaal.
  4. Het ontwikkelen van beroepstaken gericht op de beroepspraktijkvorming.
  5. Het begeleiden van het ontwikkelproces voor competentiegericht examineren.
  6. Het implementeren van de opleidingsuitvoering.

Het project is succesvol gerealiseerd in nauwe samenwerking met ROC ASA Leusden en de energiebedrijven Eneco, NUON en Essent, alsmede enkele Infra bedrijven.

ROC ASA SCUTOS Utrecht
In een complexe situatie, waarbij een docent vlak voor het eindexamen was uitgevallen, heeft Horlings Project- en Advies de lessen verzorgd voor de bovenbouw MBO Werktuigbouw. Het ging om niveau-4 vakken mechanica, sterkteleer en constructieleer, gericht op het eindexamen. Hierdoor konden de leerlingen toch goed voorbereid het eindexamen ingaan.


KENTEQ Hilversum
Bij Kenteq heeft Horlings Project & Advies een beleids- en uitvoeringsplan voor de reorganisatie van praktijkopleiders PACTT ontwikkeld dat als basis dient voor de verdere ontwikkeling van PACTT.

A+O Metalektro
Project om de scholingsvraag in kaart te brengen, gericht op laag- en ongeschoolden.
Diverse projecten om de samenwerking tussen (beroeps)onderwijs en bedrijven te stimuleren.

 

 

Horlings Project & Advies - Amersfoort